Information

Kalender

Livstransformationer

Healing

Astrologi

Mediumskap

Musik

Gongar och gongbad

Kurser

Bloggen

Länkar

Adress & Kontakt

Podden Naturligt äkta

Mediumskap

Mediumskap

 

Ett spiritualistiskt medium har förmågan att ta kontakt med våra anhöriga och nära vänner som lever "på andra sidan", dvs. de som har gått bort.

Ett medium kan också vara en som ger oss vägledning i livet - framför allt på en privatsittning.

Mediet har två "scener" - en där hon står på scenen bokstavligt talat och en där hon sitter på tu man hand med en klient. När mediet står på scenen demonstrerar hon sin medialitet inför en grupp människor. Detta kan du läsa mer om under begreppet Seans. När hon sitter med en klient (oftast bara en) så kan hon gå djupare i sin detaljbeskrivning av både släktingar och klientens eget liv. Läs mer om detta under Privatsittning.

Många säger att det bara är sådana som är födda till medium som blir bra medier! Det är en sanning med modifikation tycker vi - för visst kan det vara så att vi är födda med förmågan, men att den kan blomma ut i vuxen ålder och till och med när man är äldre. Allt beror på vad personen behöver lära sig i livet först innan den här förmågan utvecklar sig.

Upp

På en privatsittning inom mediumskapets ramar kan du både få kontakt med nära anhöriga och vägledning i livet. Vägledningen du får kan vara fokuserad på ditt vardagliga liv, men kan också vara en andlig vägledning om du håller på med något inom det andliga. Normalt brukar folk vilja ha en blandning av allt detta - men det finns tillfällen då mediet bara fokuserar på ett av dessa områden!

Fördelen med en privatsittning är att mediet kan gå lite djupare när det gäller att beskriva personen från andevärlden - men framför allt när mediet beskriver klienten och dennes liv! En annan sak är att privatsittningen håller på så pass länge att personen kan få både bevis från andevärlden och en utförlig vägledning under de 30-40 minuter sittningen pågår!

Du som kund/klient bestämmer vad du vill ha för typ av privatsittning - t.o.m. så långt att du kan ha önskemål om vem du skulle vilja få kontakt med på andra sidan (däremot dock inte ett krav på att få detta uppfyllt). För den som har förlorat en riktigt närstående familjemedlem kanske det inte är så intressant att få kontakt med gammelmormor eller någon annan avlägsen släkting.

Efter privatsittningen ska klienten känna sig upplyft - mediets uppgift är inte att "slå på den som redan ligger", utan istället hjälpa denne så gott hon kan! Ibland har klienten dock problem att acceptera livet så som det är och då kan mediet inte lösa alla problem (och val) åt klienten! Varje människa har ett eget ansvar!

Upp

Seans är det gamla ordet för möte med våra anhöriga på andra sidan. Medial demonstration är mera modernt och är i princip detsamma - med det förtydligandet att det rör sig om mediets demonstration av sina mediala förmågor.

Huvudsyftet på en seans är att ta kontakt med de som finns på andra sidan - och genom detta bevisa att livet fortsätter efter den fysiska döden. Eftersom en seans innebär att ett flertal människor kommer på den så blir det inte personlig vägledning som är fokuset - då får man istället gå på en privatsittning.

Eftersom varje medium har sin egen stil så kan vi inte generalisera hur medium arbetar på scenen. Däremot så kan vi säga att om ett medium kan leverera sådana fakta att vi blir övertygade om att ingen kan ha en aning om detta mer än personen från andevärlden (och mottagaren) så har mediet gjort ett bra jobb!

När har mediet gjort ett bra jobb då? Ja det räcker inte med att berätta att hon har en mormor där som älskar att stå och baka och hade som huvudsyssla att ta hand om hem och familj! Det behövs också lite extra bevis - t.ex. att mormor (varför kommer så sällan unga människor igenom?) en jul stickade en tröja till varje familjemedlem med mottagarens namn "ingraverat" i den! Då har mediet börjat leverera detaljer...

Vi gör även privata seanser för mindre grupper - och då kan vi skräddarsy dem lite annorlunda om ni vill ha ett "smörgåsbord" av olika tekniker man kan använda (vilket brukar vara populärt).

Upp

Det finns många begrepp inom mediumskapet - här kommer en del av dem som jag tycker är grundläggande och därför viktiga att förstå!

Psychic är engelska och har ingen riktig bra översättning på svenskan. Det betecknar mediets egna förmåga att läsa av människor, djur, föremål och annat - utan att ha kontakt med andevärlden! Det här är en väldigt viktig funktion när man skall hjälpa människor med vägledning i livet, så den ska inte underskattas bara för att man inte har kontakt med de anhöriga i andevärlden!

Mediumistisk är den förmåga som gör att vi kan ta kontakt med andevärlden och alla våra anhöriga där. Den används både i privatsittningar och framför allt på scenen inför en publik. Här kan man få bevis på att livet fortsätter efter den fysiska döden, men också få vägledning från de anhöriga eller vänner som följer personens utveckling i livet.

Psykometri är ett mediums förmåga att läsa av föremål och energier med hjälp av sina intuitiva sinnen (psychic). Det används mycket i träning av mediumskapet, men också när man vill läsa av bäraren av föremålet för att få bilder och känslor från förflutna upplevelser som bäraren har varit med om.

Seans eller Medial demonstration är för mig samma sak - dvs. mediets mediala arbete inför en publik. För mig är det viktigaste arbetet med detta att bevisa andevärldens existens, att livet går vidare efter den fysiska döden! För att kunna göra det så måste man använda sig av sin mediumistiska gåva - det går inte att bevisa det på annat sätt, t.ex. med hjälp av ens psychic gåva! Däremot kan man som medium blanda psychic och mediumistisk på en seans om man vill, men då borde detta framgå i programmet eller att mediet säger när den använder respektive. På en seans blir mediet inte så personlig i sin kontakt med personerna i publiken - för att de inte ska känna sig för utlämnade inför alla andra!

Privatsittning kan vara av flera olika slag - t.ex. andlig rådgivning (för mediumelever t.ex.), personlig vägledning samt kontakt med anhöriga. Ofta är det en mix av två av dessa - t.ex. personlig vägledning och kontakt med anhöriga. Då växlar man mellan att läsa av personen och att ta kontakt med dennes anhöriga. I en privatsittning kan man gå lite djupare under ytan och berätta saker som är ganska personliga, eftersom det bara är personen själv som lyssnar. Då kan råden också bli mer givande och djupgående!

Clairvoyance är ett mediums förmåga att se andevärlden. Det kan yttra sig på flera olika sätt - genom att mediet ser kontakten lika tydligt som h*n ser personen som sitter framför denne, eller att h*n ser personen inuti huvudet (som en inre syn). Clairvoyant förmåga är bra för att beskriva hur en andevän ser ut - men har svårare att förmedla en persons personlighet!

Clairaudiance är ett mediums förmåga att höra andevärlden. Är man äkta clairaudient hör man verkligen kontakten med sin egen röst - med dialekt och allt! Clairaudient förmåga är bra för att beskriva en persons karaktäristiska röst, men beskriver inte personligheten lika bra!

Clairsentience är ett mediums förmåga att känna andevärlden. Detta är den vanligaste och mest användbara förmågan tycker jag, eftersom man genom känslan kan förstå hur personen verkligen var i sin personlighet! Det krävs visserligen mycket av mediet att omvandla och förmedla alla känslor som denne får till sig - men i gengäld bygger man en karaktär hos kontakten från andevärlden gernom att beskriva personlighetens alla skiftningar.

Upp

Värdefulla tips vid ett besök på en seans eller privatsittning. Det finns en del att tänka på när man går på en seans eller skall ha en privatsittning. Det är lätt att tro en massa som rör detta om man inte har kunskaper om hur detta arbete fungerar. Här kommer en del fakta som rör mediets arbete och vad man kan vänta sig på en sittning eller seans.

A och O är att det är mediet som skall berätta och att personen i publiken eller på privatsittningen bara ska svara ja, nej, eller vet inte. Om mediet börjar fiska efter information under privatsittningen eller seansen så ska man inte berätta något. Man kan berätta vilken typ av sittning man vill ha - men man skall inte berätta sin livs historia för mediet!

Bevis är precis som i en kriminalutredning väldigt viktigt att kunna leverera! Vad som är bevis på att en anhörig verkligen är den h*n utger sig för att vara kan vara allt möjligt. Mediets uppgift är att berätta sådana saker som är väldigt specifika för den här personen. Det räcker inte med att berätta att det är mormor som kommer och att hon var duktig på att baka och laga mat - för det passar bra in på väldigt många mormödrar! Men om mediet berättar att mormor också var en fena på att spela på den gamla tramporgeln hemma och dessutom hade sjungit i en kör när hon var i medelåldern, då börjar det bli riktigt specifika detaljer!

Mediets förmåga att förmedla informationen denne får till sig beror på flera olika saker. Ett riktigt bra medium har ofta inte mer rätt än till 85% av det denne säger. Blir det högre är det en fantastisk föreställning! Sen beror det också på mediets livserfarenhet - har denne en stor livserfarenhet är det lättare att sätta ord på det h*n upplever. För en som aldrig har sett en industri är det svårt att beskriva hur en industriarbetares arbete ser ut! Därför är det bra för mediet att ha mycket upplevelser och har mött många olika typer av människor, för då går det lättare att förstå vilken människotyp det är som kommer igenom från andevärlden!

Mottagarens respons är jätteviktig! Många gånger är det svårare att jobba med publiken än med andevärlden - och detta för att folk antingen är rädda för att säga det endaste litet ja eller nej i en folksamling, eller för att publiken har uppfattningen att allt som mediet säger ska vara 100% korrekt! Säger mediet t.ex. att personen dog ungefär i 70-årsåldern så kan en del tycka att det är fel, eftersom personen var 68 år när den dog! Ett annat problem är när en person i publiken sitter och väntar på att ens mamma ska komma igenom och så kommer istället pappa igenom. Antingen lyssnar de inte då eller så säger de inget för att det var "fel" person som kom igenom! Vad jag vill säga är att det är bra med respons ifrån publiken också :-)

Budskap sitter de flesta och väntar på att få vid en seans eller privatsittning! Ibland möter man medier som levererar budskap fast bevisen har varit bristfälliga - dvs. att personen i publiken inte är helt säker på vem det är. Det tycker jag principiellt är fel, särskilt på en seans - eftersom det kan vara en kontakt till en annan person i publiken! Lämnar man då ett budskap till fel person så blir det ju helt galet! Så min filosofi är att mediet ska leverera tillräckligt specifika bevis för att personen i publiken ska känna igen personen, innan mediet levererar budskap till personen! En del hävdar att bevisen också kan komma i meddelandet, vilket mycket väl kan stämma - men jag tycker ändå att man ska vara säker på att man är rätt innan man levererar budskapet!

Upp

Olika tekniker är vanligt bland medier - idealiskt sett ska man hitta sin egen stil, så att man inte efterapar någon annan i allt! En vanlig teknik är att mediet går direkt till en person i publiken och därefter berättar vilken kontakt mediet har med sig (med alla specifika delar som hör kontakten till). En annan teknik som är mindre vanlig är när mediet presenterar en del fakta om kontakten och sen "kastar ut" en fråga till publiken om någon kan känna igen personen. I det sistnämnda fallet är det viktigt att mediet berättar så pass specifika saker att inte halva publiken kan känna igen kontakten! Därefter fortsätter mediet att berätta om kontakten.

Flera medier som jobbar samtidigt är inte så vanligt, men är en rolig variant på mediumskapet. Här finns det förstås flera spännande saker att experimentera med - och kanske den roligaste är när medierna tar in samma kontakt och växelvis levererar bevis och budskap till personen i publiken! Då kan man tala om bevisföring! Ibland kan det naturligtvis bli så att medierna får in varsin kontakt då, vilket heller inte är "fel".

Svårigheter som mediet kan ha att brottas med är att ha fullständig fokus på kontakten från andevärlden och inte på personen i publiken. Om mediet börjar med att ta in en kontakt och efter ett tag får respons från en i publiken så finns alltid en risk att mediet börjar läsa av personen i publiken istället för kontakten. Visserligen kan det verka som om mediet fortfarande berättar om kontakten, men i själva verket läser mediet av mottagarens bild av kontakten (när denne levde). Särskilt kritiskt blir det när mediet till slut kommer till budskapet, eftersom det då blir ett budskap som inte kommer från andevärlden!

Medier är bara människor - så det är inte ovanligt att det inte alltid går så bra för oss, men för den skull skall man inte "vara snäll" mot mediet och säga ja när det egentligen är fel det h*n säger! Ett väl skolat medium håller en viss standard även när mediet inte har en bra kväll - och ibland tar mediet en chans att träna på det som denne tycker är svårt och då kan det verka som om h*n inte är så bra! Men oavsett om mediet är på topp eller ej så ska h*n kunna leverera sådana bevis att mottagaren kan känna igen kontakten från andevärlden!

Upp

Att bedöma andra medier är inte ovanligt - tvärtom kommer de flesta människor som går på seans att bedöma om mediet var bra eller inte. Det är av den anledningen som jag har skrivit den här extra sidan om mediumskapet, för att man lättare ska kunna förstå hur svårt det är att jobba som medium... samt också visa bredden på mediumskapet! Om man är van vid att medierna jobbar efter en princip (t.ex. direktkontakten jag nämnde i teknikavsnitet ovan) och sen ser ett medium som jobbar efter andra principer är det lätt att man dömer ut mediet, för att denne inte arbetar "som man ska göra"... Ingen teknik är bättre än den andra egentligen - men man får favoriter som passar en bättre :-) Dessutom kan ett medium ha en "dålig kväll" och bli fullständigt sågad av någon i publiken - då ska man tänka på att man inte kan bedöma någon efter att bara ha sett denne en gång!

Konkurrens eller samarbete? Det finns medier som "tävlar" mot varandra - man vill vara "bäst" och försöker därför på olika sätt framhäva sig eller trycka ner andra. Så är det - inget att hymla om, även fast det är ett andligt arbete vi håller på med! Men mer och mer breder sig en vilja till samarbete ut sig och medier börjar förstå att man faktiskt kan lära sig av varandra! Träffar över gränserna blir vanligare och vanligare i dessa dagar - och på dessa träffar får man tillfälle att lära känna varandra och även utbyta erfarenheter. Det här är ett steg i rätt riktning tycker jag och eftersom behovet av medium bara blir större och större så borde vi inte behöva konkurrera med varandra.

"Meeting the needs of today" - eller att möta de behov som finns idag är något som jag vurmar för! Det mediala arbetet ser inte likadant ut idag som det gjorde för ens 40 år sedan. Människor har andra behov idag och det gäller för mediet att tillfredsställa dessa behov! Inte alltid lätt, men mediet ska i varje fall försöka! Om en kund kommer till mig och vill ha vägledning i livet, rörande en jobbsituation t.ex., så kan jag inte bara sitta och ta in hela släkten och berätta hur de var som människor när de levde! Jag måste åtminstone försöka tillfredsställa behovet som kunden har. Men det finns fallgropar här... se nedan!

Vägledning eller siande? Ska mediet berätta vad som händer i framtiden för kunden? Nej, anser jag! Vi ska inte sitta där och vare sig berätta hur framtiden kommer att bli eller säga hur kunden ska göra! Vi får inte ta ifrån ansvaret från kunden - utan det är denne som måste ta ansvar för sitt liv. Vad vi däremot kan göra är att vägleda kunden, utan att berätta exakt hur denne ska vandra den vägen.

Upp