Information

Kalender

Livstransformationer

Healing

Astrologi

Mediumskap

Musik

Gongar och gongbad

Kurser

Bloggen

Länkar

Adress & Kontakt

Podden Naturligt äkta

Livstransformationer

Under begreppet livstransformationer har jag gett mig in i det som kallas för kvantfysik, det område som jag tycker är det mest spännande området som finns att forska i och förstå över huvud taget - därför att det gör oss människor till skapare av våra liv! Man kan säga att det länkar all gammal andlig visdom och kunskap med nutidens vetenskap och skapar en bro mellan dessa områden som tidigare varit i konflikt med varandra!

Men hur använder vi denna kunskap på ett bra sätt? Det handlar om att förstå hur vi har hamnat där vi är idag, genom att bli medvetna om våra tankar, beteenden, olika "berättelser" vi drar om oss själva och hur man kan förändra dessa till att bättre passa det liv man egentligen vill leva. Exempel på detta är att man kan ha en dröm som man skulle vilja förverkliga, men där pengar (brist på pengar) t.ex. är ett hinder för detta. Då behöver man bli medveten om vilka begränsande tankar man har angående pengar och byta ut dem mot andra som stödjer ett förverkligande av drömmen!

Det låter som en roman om Harry Potter, där allt är möjligt (om man inte är mugglare förstås) - och faktum är att när man studerar kvantfysiken ur det här perspektivet så är det "möjligheternas fysik" istället för den begränsande fysik vi har fått lära oss i skolan, där man lever efter de s.k. naturlagarna.

Men hur kommer det sig att vi är så begränsade att vi inte har fattat att vi kan skapa det liv vi önskar? Det handlar om programmering - ja, vi börjar vår programmering redan när vi föds och redan efter 35 år så är allt vi gör till 95% vanemässigt beteende som vi inte behöver fundera på hur vi ska göra! De sista 5% är vårt medvetna jag som har fullt upp med att tänka och observera det som sker runt omkring oss är den delen av oss som kan bryta de här vanemässiga beteendena!

Vi håller både workshops och kurser inom detta stora område - oavsett om det handlar om att man vill förändra sitt liv på ett mindre område (t.ex. skriva en bok) eller stora områden som handlar om bättre hälsa eller att helt hoppa av ekorrhjulet för att satsa på något som känns mer meningsfullt. Inget är för litet eller för stort att förverkliga, men det krävs också att man är öppen för att förändra sig, för det är en själv som man arbetar med på varje kurs (inte "de andra")!

Intresserad? Titta in på min Facebooksida Livstransformationer & Sound-Healing och se om vi har något på gång inom det område du är intresserad av att gå - eller skicka ett mail till mig på info(at)liwendahl.se.