Information

Kalender

Livstransformationer

Healing

Astrologi

Mediumskap

Musik

Gongar och gongbad

Kurser

Bloggen

Länkar

Adress & Kontakt

Podden Naturligt äkta

Astrologi

I astrologin fokuserar vi på det långsiktiga perspektivet - på hela livet kan man säga. I det ögonblick som vi föds, på den platsen, skapas ett horoskop som följer en genom hela livet. Man kan säga att detta horoskop visar vilken typ av "verktygslåda" man har med sig symboliskt sett. De flesta känner till vilket soltecken man är född i - men hur många vet var Månen och Ascendenten står i sitt födelsehoroskop?

Om man liknar horoskopet vid ett hjul så är Solen själva navet på hjulet - det som allt kretsar kring och som är kärnan av personligheten. Men ett hjul består också av ekrar och andra delar för att det ska vara funktionellt - och dessa delar är Månen och de andra planeterna i vårt solsystem. Då förstår man att det inte bara handlar om soltecknet - utan det är alla andra planeterna och deras aspekter som skapar den hela människan!

Man kan också likna horoskopet vid en verktygslåda - då förstår man att livet inte är ödesbestämt och utan möjlighet att påverka det! Vi har ju valfriheten att använda oss av verktygen i verktygslådan och naturligtvis på det sätt som vi känner för. Vill jag använda skiftnyckeln som en hammare, dvs. att slå i spik i väggen t.ex., kan jag naturligtvis göra det - men bäst lämpad för uppgiften är ändå hammaren (eller en spikpistol...). På samma sätt kan man likna de olika delarna i horoskopet vid de olika verktygen i en verktygslåda.

Sen har vi det här med aspekter - det är när planeterna står i relation till varandra. När två planeter bildar en viss aspekt med varandra bildas en relation som bäst kan liknas vid en dialog dem emellan - det är precis som i ett skådespel. Ibland är relationen harmonisk och de har lätt för att förstå varandras behov - ibland är den konfliktartad och då skapas en spänning mellan deras behov. Aspekterna levandegör hela personligheten - skapar dess dynamik!

Mycket mer finns att berätta om detta komplexa men samtidigt roliga område.

Är du intresserad av att veta hur ditt horoskop ser ut? Kontakta mig så kan jag berätta mer om just det i en privatsittning.

Pris för en privatsittning: 500 kr och du får den inspelad om du vill.

Upp